ÄLGJAKT
JAKT I SVERIGE
www.älgjakt.se
www.sverigejakt.se


TVÅ NYA SIDOR MED GRATISTJÄNSTER FÖR JÄGARE PRESENTERAS SNART.


Här kommer vi under november 2007 att skapa en ny gratistjänst för Er som söker jaktmarker och jakt i
övriga Sverige samt en ny site enbart om älgjakt.

Vi kommer att presentera de företag som erbjuder jakter samt även erbjuda Er att gratis annonsera om
jaktmarker Ni söker eller erbjuder samt gratis annonsera om jaktvapen och tillbehör.

Siterna drivs av Vildsvinsbutiken Eberstark AB som sedan tidigare driver bl.a. siterna vildsvin.se samt eberstark.se
samt även är under uppbyggnad av informationsiterna
dovhjort.se-kronhjort.se samt vildsvinshundar.se.